• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības likvidācijas 1.posms

1. Kopsavilkums

Arodbiedrības patstāvīgās vienības darbība izbeidzas ar arodbiedrības lēmumu; uzsākot arodbiedrības patstāvīgās vienības bankrota procedūru; izbeidzoties noteiktajam termiņam (ja arodbiedrības patstāvīgā vienība dibināta uz noteiktu laiku); ar tiesas nolēmumu; uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata.

Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Paziņojumu par arodbiedrības patstāvīgās vienības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju  oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likvidators iesniedz personīgi.