• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ārvalstu pārstāvniecība

Ārvalsts komersanta un organizācijas pārstāvniecība ir organizatoriski patstāvīga ārvalstī reģistrēta komersanta vai ārvalstīs reģistrētas sabiedriskās vai bezpeļņas organizācijas daļa, kura atrodas Latvijas Republikā. Ārvalsts komersantu vai organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā:

  • nav tiesību nodarboties ar komercdarbību un citu saimniecisko darbību,
  • nav juridiskas personas statusa,
  • tiesības pārstāvēt pārstāvniecību ir vienam vai vairākiem ārvalsts komersanta vai organizācijas pilnvarotajiem pārstāvjiem.