• lv
  • en

Ārvalstu pārstāvniecības reģistrācija

1. Kopsavilkums

Ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvniecība (pārstāvis) ir jāreģistrē pārstāvniecību reģistrā. Pārstāvniecība ir tiesīga uzsākt darbību un uzskatāma par atvērtu tikai pēc tam, kad attiecīgā pārstāvniecība ir reģistrēta pārstāvniecību reģistrā.

  • 1-15 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma veidlapa PR-1
  • Dokuments, kas apliecina ārvalsts komersanta reģistrāciju attiecīgajā valstī, ja attiecīgās ārvalsts likumos ir paredzēta reģistrācija, bet ja šāda reģistrācija likumā nav paredzēta, kā arī ja tiek atvērta ārvalsts organizācijas pārstāvniecība, - citu dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta vai organizācijas tiesisko statusu attiecīgajā valstī
  • Dokuments, kurā ietverts ārvalsts komersanta vai organizācijas lēmums atvērt pārstāvniecību Latvijā un pilnvarojums pārstāvim
  • Ārvalsts komersanta vai organizācijas statūtus, nolikumu vai citu tiem pielīdzināmu dokumentu
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu