• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ārvalstu pārstāvniecības reģistrācija

3. Patiesie labuma guvēji

Patiesais labuma guvējs (PLG) ir fiziskā persona, ārvalsts komersanta vai organizācijas (turpmāk – ārvalsts subjekts), kas atvēris Latvijā pārstāvniecību, īpašnieks vai persona, kura kontrolē ārvalsts subjektu un tā ir vismaz — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no ārvalsts subjekta kapitāla daļām/balsstiesībām vai kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē ārvalsts subjektu.


Par ārvalsts subjekta, kas atvēris Latvijā pārstāvniecību, PLG jānorāda:

 1. vārds;
 2. uzvārds;
 3. personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 4. valstspiederība;
 5. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 6. veids, kā tiek īstenota kontrole pār ārvalsts subjektu, kas atvērs pārstāvniecību Latvijā:
  1. kā atsevišķa persona, kas kontrolē (ja patiesais labuma guvējs ir netiešais īpašnieks vai netiešā veidā kontrolē ārvalsts komersantu vai organizāciju):
   1. uz pilnvarojuma līguma pamata;
   2. uz īpašumtiesību pamata (piemēram, ja PLG ir ārvalsts komersanta vai organizācijas īpašnieks);
   3. caur juridisko veidojumu kā dibinātāju;
   4. caur juridisko veidojumu kā pilnvarotājs;
   5. caur juridisko veidojumu kā pārvaldītājs;
   6. uz darījuma attiecību pamata;
  2. cits kontroles veids (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
 7. informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole:
  1. fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
  2. juridiskajai personai — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.

Pieteikumā reģistrācijai obligāti jānorāda informācija par PLG.

Ja ārvalstu pārstāvniecība ir izmantojusi visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus un secinājusi, ka ārvalsts komersantā vai organizācija nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu  —  PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka pārstāvniecības ārvalsts komersantam vai organizācijai ir patiesais labuma guvējs, to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu, kā arī dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!