• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ārvalstu pārstāvniecības izmaiņas informācijā par ārvalstu komersantu vai organizāciju

1. Kopsavilkums

Ja notikušas izmaiņas ārvalsts komersanta vai organizācijas nosaukumā, juridiskajā adresē, reģistrācijas numurā, ārvalsts komersanta vai organizācijas darbības pamatvirzienos, tad pārstāvim mēneša laikā pēc notikušajām izmaiņām jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikums izmaiņu reģistrācijai.

  • 1-15 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa PR-2;
  • dokumentu, kas apliecina izmaiņas informācijā par ārvalsts komersantu vai organizāciju (izraksts no reģistra, citas institūcijas, kas veic komersanta vai organizācijas reģistrāciju, apliecinājums);
  • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.