• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Patiesie labuma guvēji

1. Kopsavilkums

Ārvalstu pārstāvniecība nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no informācijas par PLG vai izmaiņu attiecīgajā informācijā uzzināšanas dienas, iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu informācijas par PLG reģistrācijai vai šajā informācijā veikto izmaiņu reģistrācijai. Ja ārvalstu pārstāvniecība līdz 2021.gada 1.janvārim nebūs iesniegusi informāciju par PLG – tā tiks izslēgta no reģistra!

  • 1-15 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: