• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrība

Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

  • Par biedrības dibinātājiem var būt fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesībspējīgas personālsabiedrības
  • Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par diviem
  • Biedrības tiek klasificētas atbilstoši biedrību un nodibinājumu darbības jomu klasifikatoram, kas apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem un kurā ietvertas 60 darbības jomas.
  • Biedrība mērķu sasniegšanai un darbības nodrošināšanai papilddarbības veidā tiesīga veikt saimniecisko darbību.
  • Biedrība ir juridiskā persona