• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības reģistrācija

7. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikumu paraksta visi dibinātāji vai vismaz divi dibinātāji, kas dibināšanas lēmumā ir pilnvaroti parakstīt pieteikumu.


Pieteikumā norāda:

  • Nosaukumu
  • Juridisko adresi
  • Mērķi
  • Darbības jomu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai klasifikācijai, obligāti biedrības darbības joma ierakstīšanai reģistrā jāpiesaka darba devēju organizācijām, darba devēju organizāciju apvienībām un arodbiedrībām
  • Datumu, kad pieņemts lēmums par dibināšanu
  • Valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt biedrību vai nodibinājumu atsevišķi vai kopīgi
  • Biedrības darbības termiņu, ja biedrība dibināta uz laiku
  • Datumu
B2 veidlapa
68,6KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.