• lv
  • en

Biedrības reģistrācija

1. Kopsavilkums

Biedrība iegūtu juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā.

  • 7 dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: