• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības reģistrācija

1. Kopsavilkums

Biedrība iegūtu juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: