• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības reģistrācija

3. Lēmums par dibināšanu

Dibināšanas lēmumu paraksta visi dibinātāji. Dibinātāja vārdā lēmumu var parakstīt viņa pilnvarota persona, kas piedalījusies lēmuma pieņemšanā, tādā gadījumā lēmumam pievienojama rakstveida pilnvara.


Dokumentā jānorāda:

  • biedrības nosaukums;
  • biedrības mērķis;
  • dibinātāju fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskai personai (tiesībspējīgai personālsabiedrībai) nosaukums, reģ.nr. un juridiskā adrese;
  • dibinātāju tiesības un pienākumi, ja dibinātāji par to ir vienojušies;
  • pilnvarojumu (ja tāds ir dots) atsevišķiem dibinātājiem parakstīt statūtus un pieteikumu biedrību un nodibinājumu reģistra iestādei;
  • citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par nepieciešamām;
  • lēmuma pieņemšanas datums un vieta.
Lēmums par biedrības dibināšanu paraugs
81,7KB , DOCX , atjaunots