• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības reģistrācija

6. Pārbaudi adresi

Biedrības juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Ja biedrībai tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīto juridisko adresi, uzskatāms, ka biedrība šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmusi septītajā dienā. Tas nozīmē, ka biedrībai juridiskajā adresē ir jābūt sasniedzamai. 


Nosacījumi juridiskas adreses reģistrēšanai:

  • juridiskajai adresei jāsaskan ar Valsts adrešu reģistra informāciju. Bezmaksas adreses pārbaude valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā www.kadastrs.lv;
  • ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese.