• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības reģistrācija

2. Pārbaudi nosaukumu

Nosaukums ir biedrības apzīmējums, kas nodrošina tās atpazīstamību.


Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

 • nosaukumam jāatbilst normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem, piemēram, tajā nedrīkst ietvert militāra formējuma vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu vai simboliku, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu, nosaukums un simbolika nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību;
 • nosaukumam skaidri un noteikti jāatšķiras no citiem biedrību un nodibinājumu reģistrā vai citos reģistra iestādes reģistros jau reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem nosaukumiem;
 • nosaukumā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par biedrības darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu (piemēram, biedrības nosaukumā nedrīkst ietvert vārdu “nodibinājums” vai “fonds”);
 • nosaukums nedrīkst sakrist ar valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumiem, kā arī ietvert maldinošas ziņas par to, ka biedrība ir apveltīta ar publisku varu (nedrīkst ietvert vārdu “valsts” vai “pašvaldība”);
 • biedrību nosaukumā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti
 • var izmantot ciparus;
 • atļauts lietot pieturzīmes: punktus, komatus, kolus u.c. pieturzīmes;
 • atļauts lietot simbolus: &, @, %, +, =. Citus simbolus lielot nav atļauts;
 • nevar sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai to daļu. Pārbaudi Patentu valdes reģistrēto preču zīmju meklētāju;
 • pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma.

 Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.