• lv
  • en

Biedrības darbības mērķa maiņa

1. Kopsavilkums

Biedrības darbības mērķis tiek noteikts biedrības statūtos, līdz ar to, mainot mērķi, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Tiesības grozīt biedrības statūtus ir tikai biedru sapulcei. Biedru sapulci sasauc biedrības valde. Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu redakcijas reģistrācijas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

  • 7 dienas
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti: