• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības darbības mērķa maiņa

1. Kopsavilkums

Biedrības darbības mērķis tiek noteikts biedrības statūtos, līdz ar to, mainot mērķi, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Tiesības grozīt biedrības statūtus ir tikai biedru sapulcei. Biedru sapulci sasauc biedrības valde. Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu redakcijas reģistrācijas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti: