• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Biedrības nosaukums tiek noteikts biedrības statūtos, līdz ar to, mainot nosaukumu, jāgroza attiecīgais statūtu punkts.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: