• lv
  • en

Biedrības statūtu izmaiņas

1. Kopsavilkums

Par statūtu grozījumiem lemt drīkst tikai biedru sapulce. Grozījumi statūtos Uzņēmumu reģistrā jāpiesaka 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu reģistrācijas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

  • 7 dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: