• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības statūtu izmaiņas

1. Kopsavilkums

Par statūtu grozījumiem lemt drīkst tikai biedru sapulce. Grozījumi statūtos Uzņēmumu reģistrā jāpiesaka 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu reģistrācijas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: