• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības valdes sastāva vai pārstāvības tiesību maiņa

1. Kopsavilkums

Ja tuvojas beigām statūtos noteiktais valdes pilnvaru termiņš, valdes loceklis pats ir atstājis amatu, vai biedri izteikuši neuzticību valdei vai kādam no valdes locekļiem, biedrības valdei ir jāsasauc biedru sapulce, lai ievēlētu jaunu valdes locekli vai jaunu visu valdes sastāvu. Ja valdes loceklis pats ir atstājis amatu un biedrības valde nepiesaka izmaiņas biedrības valdes sastāvā, valdes loceklis tiesīgs pats pieteikt izmaiņas Uzņēmumu reģistrā.

Piesakot izmaiņas Biedrības valdes sastāvā, vienlaikus pieteikumā obligāti jānorāda arī informācija par Biedrības patiesajiem labuma guvējiem (PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies vai PLG nav iespējams noskaidrot, tas jāapliecina pieteikumā. Ja valdes loceklis pats atkāpjas no amata, informācijas par patieso labuma guvēju pieteikumā nav jānorāda.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti:

Ja mainās personas dati biedrības valdes loceklim par šīm izmaiņām jāpaziņo Uzņēmumu reģistram, nosūtot informāciju uz oficiālo Uzņēmumu reģistra e-pasta adresi: pasts@ur.gov.lv. Ja ieraksts biedrību un nodibinājumu reģistrā saistīts tikai ar ziņu par valdes locekli aktualizēšanu, valsts nodeva nav jāmaksā.