• lv
  • en

Biedrības likvidācija 1. posms

1. Kopsavilkums

Biedrības darbība izbeidzas ar biedru sapulces lēmumu, uzsākot biedrības bankrota procedūru, biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam, izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja biedrība dibināta uz noteiktu laiku), ar tiesas nolēmumu, uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata.

  • 7 dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Paziņojumu par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likvidators iesniedz personīgi.