• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības likvidācija 2. posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sagatavo biedrības slēguma finanšu pārskatu un sadala atlikušo mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu saskaņā ar statūtiem, ja likumā nav noteikts citādi.

Pēc atlikušās biedrības mantas sadales likvidators iesniedz reģistra iestādei pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu. Pieteikumu biedrības izslēgšanai no reģistra iesniedz ne agrāk par 6 mēnešiem no paziņojuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Pirms iesniedzat pieteikumu tiesību subjekta izslēgšanai no reģistra, pārliecinieties, vai ir nokārtotas visas saistības ar Valsts ieņēmumu dienestu. Uzņēmumu reģistrs pirms nodibinājuma izslēgšanas elektroniski pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgu izziņu. Ja Valsts ieņēmumu dienests sniegs atbildi, ka visas parādsaistības nav nokārtotas vai nav iesniegti visi nepieciešamie pārskati vai atskaites, Uzņēmumu reģistrs atliks biedrības izslēgšanu no reģistra un noteiks termiņu trūkumu novēršanai.