• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības pievienošana

1. Kopsavilkums

Pievienošana ir process, kurā biedrība (pievienojamā biedrība) nodod visu savu mantu citai biedrībai (iegūstošā biedrība). Apvienošanas gadījumā pievienojamā biedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa, pievienojamās biedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai biedrībai un pievienojamās biedrības biedri kļūst par iegūstošās biedrības biedriem. Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" katra reorganizācijā iesaistītā biedrība Uzņēmumu reģistrā iesniedz dokumentus uz reorganizāciju.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Reorganizācijas procesā drīkst piedalīties tikai biedrības, ja likumā nav noteikts citādi.