• lv
  • en

Biedrības pievienošana

1. Kopsavilkums

Pievienošana ir process, kurā biedrība (pievienojamā biedrība) nodod visu savu mantu citai biedrībai (iegūstošā biedrība). Apvienošanas gadījumā pievienojamā biedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa, pievienojamās biedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai biedrībai un pievienojamās biedrības biedri kļūst par iegūstošās biedrības biedriem. Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" katra reorganizācijā iesaistītā biedrība Uzņēmumu reģistrā iesniedz dokumentus uz reorganizāciju.

  • 7 dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Reorganizācijas procesā drīkst piedalīties tikai biedrības, ja likumā nav noteikts citādi.