• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības sadalīšana

2. Biedru sapulces protokols

Biedru sapulces protokola izraksts ar lēmumu par reorganizāciju. Protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolists, bet protokola izraksta pareizību apliecina valdes loceklis saskaņā ar statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu.


Dokumentā jānorāda:

 • biedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru;
 • institūciju vai personu, kas sasaukusi biedru sapulci;
 • sapulces norises vietu un laiku (datumu);
 • sapulces paziņošanas biedriem datumu un veidu;
 • sapulcē klātesošo biedru skaitu un kopējo biedrības biedru skaitu;
 • sapulces vadītāju un protokolistu;
 • sapulces darba kārtībā izskatāmos jautājumus;
 • darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
 • sapulcē pieņemtos lēmumus;
 • balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu “par” vai “pret” par katru lēmumu.

Lēmums par reorganizāciju biedru sapulcē ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 no klātesošajiem biedriem.

15 dienu laikā no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas, katrai reorganizācijas procesā iesaistītajai biedrībai ir pienākums publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju.

Biedru sapulces protokola paraugs
19,2KB , DOCX , atjaunots