• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrības sadalīšana

3. Iegūstošās biedrības statūti

Statūtos nosaka biedrības darbības svarīgākos principus. Statūtu redakciju paraksta valdes locekļi atbilstoši statūtos noteiktajam pārstāvības tiesību veidam.


Dokumentā jānorāda:

 • Biedrības nosaukums
 • Biedrības mērķi
 • Biedrības darbības termiņš, ja dibina un noteiktu laiku
 • Biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi
 • Biedru tiesības un pienākumi
 • Kārtība kādā var noteikt biedrības teritoriālo un citu struktūrvienību tiesības un pienākumus (ja tādas dibina)
 • Biedru sapulces sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība
 • Izpildinstitūcijas nosaukums, skaitliskais sastāvs, nosakot izpildinstitūcijas locekļu tiesības pārstāvēt biedrību kopā vai atsevišķi
 • Revīzijas institūcijas uzbūve, ievēlēšanas kārtība, kompetence, lēmumu pieņemšanas kārtība un pilnvaru termiņš vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtība un pilnvaru termiņš
 • Ja bez biedru sapulces un izpildinstitūcijas paredzēts veidot citas pārvaldes institūcijas, statūtos norādāma to izveides kārtība un kompetence
 • Personu ar īpašu statusu (biedru kandidāti, goda biedri, asociētie biedri, vecbiedri u.tml.) tiesības un pienākumi, ja tādi ir paredzēti
 • Statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu, kā piemēram:
  • kārtību kā persona var pārsūdzēt lēmumu par atteikumu uzņemt to par biedrības biedru
  • kārtību kādā biedriem tiek noteiktas saistības;
  • gadījumus, kad biedrs tiek izslēgts no biedrības;
  • kārtību, kādā biedrs tiek izslēgts no biedrības;
  • biedru nauda;
  • u.c. noteikumus.
 • Statūtos norāda to apstiprināšanas vietu un datumu
Biedrības statūtu paraugs
64,5KB , DOCX , atjaunots