• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas juridiskās adreses maiņa

2. Pārbaudi adresi

Juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas juridiskajā adresē ir jābūt sasniedzamai.


Nosacījumi juridiskas adreses reģistrācijai:

  • Juridiskajai adresei jāsaskan ar Valsts adrešu reģistra informāciju. Bezmaksas adreses pārbaude valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv 
  • Ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese.