• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Masu informācijas līdzekļa reģistrācija

1. Kopsavilkums

Lēmumu par masu informācijas līdzekļa dibināšanu personas pieņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgo subjektu (juridisko personu vai personālsabiedrību) darbību. Ja lēmumu par masu informācijas līdzekļa dibināšanu pieņem fiziska persona, lēmumā par masu informācijas līdzekļa dibināšanu jānorāda informācija, kas ļauj šo personu identificēt. Dibinātājs vienlaikus var būt arī masu informācijas līdzekļa izdevējs. Šādā gadījumā dibinātājs pieņem lēmumu par masu informācijas līdzekļa dibināšanu un izdošanu. Masu informācijas līdzekļa dibinātāja (izdevēja) tiesības uzsākt darbību saglabājas vienu gadu no reģistrācijas lēmuma spēkā stāšanās dienas.

  • 10 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma 11. veidlapa;
  • lēmums par dibināšanu un izdošanu;
  • gadījumos, kad masu informācijas līdzekli dibina ārvalstu juridiska persona, UR nepieciešams iesniegt attiecīgās valsts kompetentās iestādes izziņu par to, ka tāda juridiskā persona eksistē un ka personai, kura rīkojas kā šis juridiskās personas likumiskais pārstāvis (parakstās vai pilnvaro personu, kas parakstās) ir tiesības rīkoties attiecīgās ārvalsts juridiskās personas vārdā;
  • līgums, kas regulē attiecības starp īpašnieku (dibinātāju) un izdevēju, ja dibinātājs, izdevējs ir dažādas personas;
  • pilnvara, ja pieteikumu iesniedz persona, kas nav dibinātāja likumiskais pārstāvis;
  • ja e-pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv nav pieejams konkrētais pakalpojuma veids vai pieteikums tiek iesniegts izmantojot pasta pakalpojumus, tad jāpievieno informācija par valsts nodevas apmaksu (kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka vai informācija brīvā tekstā).  Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums elektroniski obligāti iesniedzams e-pakalpojumā registrs.ur.gov.lv, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.