• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Masu informācijas līdzekļa nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Izmaiņas informācijā par masu informācijas līdzekli jāpiesaka ierakstīšanai masu informācijas līdzekļu reģistrā.

  • 10 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma 12. veidlapa;
  • īpašnieka (dibinātāja) lēmumu par izmaiņu apstiprināšanu;
  • pilnvara, ja pieteikumu iesniedz persona, kas nav dibinātāja likumiskais pārstāvis;
  • ja e-pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv nav pieejams konkrētais pakalpojuma veids vai pieteikums tiek iesniegts izmantojot pasta pakalpojumus, tad jāpievieno informācija par valsts nodevas apmaksu (kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka vai informācija brīvā tekstā).  Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums elektroniski obligāti iesniedzams e-pakalpojumā registrs.ur.gov.lv, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.