• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Masu informācijas līdzekļa nosaukuma maiņa

2. Pārbaudi nosaukumu

Nosaukums ir masu informācijas līdzekļa apzīmējums, kas nodrošina tā atpazīstamību.


Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

  • nevar sakrist ne ar vienu no masu informācijas līdzekļu reģistrā jau reģistrēta, vai reģistrācijai pieteiktu masu informācijas līdzekļa nosaukumu. Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma;
  • rakstībā lietoti latviešu vai latīņu alfabēta burti;
  • nosaukumu papildus var norādīt valodā, kurā tas tiks izdots, taču šis nosaukums netiek ierakstīts reģistrā.

Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.