• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājums

Nodibinājums, arī fonds, ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

  • Nodibinājums ir juridiskā persona
  • Dibina viena vai vairākas personas
  • Nodibinājums tiek klasificētas atbilstoši biedrību un nodibinājumu darbības jomu klasifikatoram, kas apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem un kurā ietvertas 60 darbības jomas.
  • Nodibinājums vienlaicīgi var noteikt un pieteikt vairākas darbības jomas

Papilddarbības veidā mērķu sasniegšanai un darbības nodrošināšanai nodibinājums  tiesīgs veikt saimniecisko darbību.