• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma reģistrācija

7. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu B2 paraksta visi dibinātāji vai vismaz divi dibinātāji, kas dibināšanas lēmumā ir pilnvaroti parakstīt pieteikumu. Dibinot testamentāro nodibinājumu, pieteikumu paraksta testamenta izpildītājs, mantinieks vai aizgādnis.


Pieteikumā norāda:

  • nosaukumu;
  • juridisko adresi;
  • Mērķi, kā arī darbības jomu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai klasifikācijai;
  • datumu, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;
  • valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt biedrību vai nodibinājumu atsevišķi vai kopīgi;
  • nodibinājuma darbības termiņu, ja nodibinājums dibināts uz laiku;
  • datumu.
B2 veidlapa
68,6KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.