• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma reģistrācija

6. Pārbaudi adresi

Nodibinājuma juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Ja nodibinājumam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīto juridisko adresi, uzskatāms, ka nodibinājums šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmusi septītajā dienā. Tas nozīmē, ka nodibinājumam juridiskajā adresē ir jābūt sasniedzamam.


Nosacījumi juridiskās adreses reģistrācijai:

  • juridiskajai adresei jāsaskan ar Valsts adrešu reģistra informāciju. Bezmaksas adreses pārbaude valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā www.kadastrs.lv;
  • ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese.