• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma reģistrācija

2. Pārbaudi nosaukumu

Nosaukums ir nodibinājuma apzīmējums, kas nodrošina tā atpazīstamību.


Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

  • nosaukumam jāatbilst normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem, piemēram, tajā nedrīkst ietvert militāra formējuma vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu vai simboliku, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu, nosaukums un simbolika nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību;
  • nosaukumā jāietver vārds "nodibinājums" vai "fonds";
  • nosaukumam skaidri un noteikti jāatšķiras no citiem biedrību un nodibinājumu reģistrā vai citos reģistra iestādes reģistros jau reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem nosaukumiem;
  • nosaukumā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par nodibinājuma darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu;
  • nosaukums nedrīkst sakrist ar valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumiem, kā arī ietvert maldinošas ziņas par to, ka nodibinājums ir apveltīts ar publisku varu (nedrīkst ietvert vārdu “valsts” vai “pašvaldība”);
  • nosaukumā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti;
  • var izmantot ciparus;
  • atļauts lietot pieturzīmes: punktus, komatus, kolus u.c. pieturzīmes;
  • atļauts lietot simbolus: &, @, %, +, =. Citus simbolus lielot nav atļauts.

Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.