• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma reģistrācija

4. Statūti

Statūtos nosaka nodibinājuma darbības svarīgākos principus. Statūtus paraksta visi dibinātāji vai vismaz divi dibinātāji, kas dibināšanas lēmumā ir pilnvaroti parakstīt statūtus.


Dokumentā jānorāda:

 • nodibinājuma nosaukums;
 • nodibinājuma mērķi;
 • kārtību, kādā manta nododama nodibinājumam;
 • nodibinājuma līdzekļu izmantošanas kārtību;
 • nodibinājuma darbības termiņš, ja dibina uz noteiktu laiku;
 • nodibinājuma mantas sadales kārtību nodibinājuma likvidācijas gadījumā;
 • valdes locekļa iecelšanas un atcelšanas kārtība, viņu skaitliskais sastāvs, pārstāvības tiesības un darbības termiņš;
 • citu pārvaldes institūciju (ja tādas ir paredzētas) locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtību un viņu darbības termiņu;
 • saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu;
 • statūtu grozījumu izdarīšanas gadījumus un kārtību;
 • statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu;
 • statūtu apstiprināšanas vieta un datums.
Nodibinājuma statūtu paraugs
64,1KB , DOCX , atjaunots