• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma darbības jomas pieteikšana vai maiņa

1. Kopsavilkums

Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīts nodibinājums tiesīgs arī pēc reģistrācijas biedrību un nodibinājumu reģistrā pieteikt reģistrācijai darbības jomu (-as), vai pieteikts izmaiņas jau reģistrētajās darbības jomās. Darbības joma jāizvēlas tikai no biedrību un nodibinājumu darbības jomu klasifikatora. Ja darbības jomas nosaukums neatbildīs klasifikatorā ietvertajām darbības jomām, tā netiks ierakstīta reģistrā.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: