• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma darbības mērķa maiņa

1. Kopsavilkums

Nodibinājuma darbības mērķis tiek noteikts nodibinājuma statūtos, līdz ar to, mainot mērķi, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Tiesības grozīt nodibinājuma statūtus ir tikai valdei. Statūtos var noteikt, ka statūtu grozījumu veikšanai nepieciešama citas institūcijas piekrišana. Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu redakcijas reģistrācijas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: