• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma juridiskās adreses maiņa

2. Pārbaudi adresi

Nodibinājuma juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Juridiskā adrese ir oficiālais saziņas vieta, kas nodrošina korespondences apriti starp nodibinājumu un citām iestādēm. Nodibinājuma juridiskās adreses mērķis ir padarīt nodibinājuma valdi sasniedzamu un panākt, lai ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā atbilstu faktiskajai situācijai.

Ja nodibinājumam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīto juridisko adresi, uzskatāms, ka nodibinājums šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmis septītajā dienā, ja nosūtītājs pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta.


Nosacījumi juridiskās adreses reģistrācijai:

  • Juridiskajai adresei jāsakrīt ar Valsts adrešu reģistr ā ierakstītu adresi. Bezmaksas adreses pārbaude Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā www.kadastrs.lv
  • Ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese