• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Maksātnespēja

3. Administratoru iesniedzamie dokumenti

Pieteikuma veidlapu paraksta administrators.

Maksātnespējas likums (spēkā no 01.11.2010.)

Juridiskas personas

Iesniedzamie dokumenti Pamatojums Iesniegšanas termiņš UR darbība
Pieteikums par pilnvarojumu MNL 28.panta otrā daļa nekavējoties pēc pilnvaras izdošanas ieraksts MNR
Tiesas apstiprināts tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns (A/TAP procesos, kas sākti ar 01.07.2017.) MNL 50.panta otrās daļas 2.punkts piecu dienu laikā pēc tam, kad pasludināts nolēmums par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu ieraksts MNR
Tiesas apstiprināti tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumi (A/TAP procesos, kas sākti ar 01.07.2017.) MNL 50.panta otrās daļas 3.punkts piecu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšanu ieraksts MNR vai dokumentu pievienošana reģistrācijas lietai
Kreditoru sapulces protokols un tā pielikumi MNL 86.panta četrpadsmitā daļa piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas dokumentu pievienošana lietvedībai
Pieteikums par kreditoru sapulces pārtraukšanu un tās atsākšanas laiku, norises vietas adresi un darba kārtību, kā arī attiecīgās kreditoru sapulces protokols MNL 86.panta piecpadsmitā daļa nekavējoties ieraksts MNR
Pieteikums un paziņojums par kreditoru sapulci MNL 88.panta ceturtā daļa ne vēlāk kā divas nedēļas pirms noteiktā kreditoru sapulces datuma ieraksts MNR
Mantas pārdošanas plāns Izriet no MNL 58.panta 12.punkta piecu dienu laikā no sastādīšanas ieraksts MNR
Pieteikums izslēgšanai no reģistra; valsts arhīva izziņa MNL 120.panta ceturtā daļa piecu dienu laikā pēc tam, kad saņemta valsts arhīva izziņa par parādnieka dokumentu nodošanu glabāšanā ieraksts KR vai UR

Fiziskas personas

Iesniedzamie dokumenti Pamatojums Iesniegšanas termiņš UR darbība
Pieteikums par pilnvarojumu MNL 28.panta otrā daļa nekavējoties pēc pilnvaras izdošanas ieraksts MNR
Kreditoru sapulces protokols un tā pielikumi MNL 86.panta četrpadsmitā daļa piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas dokumentu pievienošana lietvedībai
Pieteikums par kreditoru sapulces pārtraukšanu un tās atsākšanas laiku, norises vietas adresi un darba kārtību, kā arī attiecīgās kreditoru sapulces protokols MNL 86.panta piecpadsmitā daļa nekavējoties ieraksts MNR
Pieteikums un paziņojums par kreditoru sapulci MNL 88.panta ceturtā daļa ne vēlāk kā divas nedēļas pirms noteiktā kreditoru sapulces datuma ieraksts MNR

Maksātnespējas likums (spēkā līdz 31.10.2010.)

Juridiskas personas

Iesniedzamie dokumenti Pamatojums Iesniegšanas termiņš UR darbība
tiesā apstiprināts tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns MNL 44.panta trešās daļas 2.punkts piecu dienu laikā pēc tam, kad pasludināts spriedums par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu ieraksts MNR
tiesā apstiprināti tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumi

MNL 44.panta trešās daļas 3.punkts

piecu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšanu ieraksts MNR vai dokumentu pievienošana reģistrācijas lietai
kreditoru sapulces protokols MNL 77.panta divpadsmitā daļa piecu dienu laikā pēc protokola parakstīšanas ieraksts MNR vai dokumentu pievienošana lietvedībai
pieteikums par kreditoru sapulces pārtraukšanu un tās atsākšanas laiku, norises vietas adresi un darba kārtība, kā arī attiecīgās kreditoru sapulces protokols MNL 77.panta trīspadsmitā daļa ne vēlāk kā divas nedēļas pirms noteiktā kreditoru sapulces datuma ieraksts MNR
pieteikums ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par pirmo kreditoru sapulci un darba kārtība,paziņojums par kreditoru sapulci MNL 80.panta otrā daļa ne vēlāk kā divas nedēļas pirms noteiktā kreditoru sapulces datuma ieraksts MNR
pieteikums ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par kārtējo kreditoru sapulci un darba kārtība MNL 82.panta otrā daļa ne vēlāk kā divas nedēļas pirms noteiktā kreditoru sapulces datuma ieraksts MNR
pieteikums ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par noslēguma kreditoru sapulci un darba kārtība MNL 83.panta trešā daļa ne vēlāk kā divas nedēļas pirms noteiktās noslēguma kreditoru sapulces ieraksts MNR
tiesā apstiprināts izlīgums MNL 110.panta ceturtā daļa piecu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts tiesas lēmums par izlīguma apstiprināšanu dokumentu pievienošana reģistrācijas lietai
tiesā apstiprināts kreditoru sapulces lēmums un sanācijas plāns MNL 123.panta ceturtā daļa piecu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts tiesas lēmums par kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas plāna pieņemšanu un sanācijas plāna apstiprināšanu dokumentu pievienošana reģistrācijas lietai
tiesā apstiprināts kreditoru sapulces lēmums un sanācijas plāna jaunā redakcija MNL 124.panta ceturtā daļa piecu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts tiesas lēmums par kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas plāna grozīšanu un sanācijas plāna jaunās redakcijas apstiprināšanu dokumentu pievienošana reģistrācijas lietai
kreditoru sapulces lēmums par sanācijas atcelšanu MNL 126.panta astotā daļa piecu dienu laikā dokumentu pievienošana lietvedībai
pieteikums ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par izsoles norisi (kustamā manta) MNL 135.panta trešā daļa (kustamā manta) vismaz mēnesi iepriekš ieraksts MNR
pieteikums ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par izsoles norisi (nekustamais īpašums) MNL 135.panta ceturtā daļa (nekustamais īpašums) Civilprocesa likumā noteiktajā termiņā (vismaz mēnesi iepriekš) ieraksts MNR

pieteikums izslēgšanai no reģistra

valsts arhīva izziņa
MNL 140.panta piektā daļa piecu dienu laikā pēc tam, kad saņemta valsts arhīva izziņa par parādnieka dokumentu nodošanu glabāšanā ieraksts UR vai KR

Fiziskas personas

 

Iesniedzamie dokumenti Pamatojums Iesniegšanas termiņš UR darbība
pieteikums ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par izsoles norisi (kustamā manta vai nekustamais īpašums) MNL 159.panta otrās daļas 1.punkts mēnesi pirms izsoles ieraksts MNR
fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns MNL 159.panta otrās daļas 2.punkts piecu dienu laikā no fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas dokumentu pievienošana reģistrācijas lietai
tiesā apstiprināti fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna grozījumi MNL 159.panta otrās daļas 3.punkts piecu dienu laikā no dienas, kad pieņemts tiesas lēmums par fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna grozījumu apstiprināšanu dokumentu pievienošana reģistrācijas lietai
administratora lēmums par izlīguma iespēju MNL 169.panta trešā daļa ne vēlāk kā triju dienu laikā no tā pieņemšanas dienas ieraksts MNR
tiesā apstiprināts izlīgums MNL 172.panta trešā daļa piecu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts tiesas lēmums par izlīguma apstiprināšanu un fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu dokumentu pievienošana reģistrācijas lietai