• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma statūtu izmaiņas

1. Kopsavilkums

Tiesības grozīt nodibinājuma statūtus ir tikai valdei. Statūtos var noteikt, ka statūtu grozījumu veikšanai nepieciešama citas institūcijas piekrišana. Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu redakcijas reģistrācijas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: