• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma valdes sastāva vai pārstāvības tiesību maiņa

1. Kopsavilkums

Ja tuvojas beigām statūtos noteiktais valdes pilnvaru termiņš, valdes loceklis pats ir atstājis amatu, vai dibinātāji, vai cita pārvalde institūcija (ja statūti tādu paredz) izteikuši neuzticību valdei vai kādam no valdes locekļiem, statūtos noteiktajā kārtībā ir jāsasauc dibinātāju vai citas statūtos noteiktās pārvaldes institūcijas sapulci un jāpieņem lēmums attiecīgi par visa jauna valdes sastāva ievēlēšanu vai atsevišķu valdes locekļu pārvēlēšanu. Ja valdes loceklis pats ir atstājis amatu un nodibinājuma valde nepiesaka izmaiņas valdes sastāvā, valdes loceklis tiesīgs pats pieteikt izmaiņas Uzņēmumu reģistrā.

Piesakot izmaiņas Nodibinājuma valdes sastāvā, vienlaikus pieteikumā obligāti jānorāda arī informācija par Nodibinājuma patiesajiem labuma guvējiem (PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies vai PLG nav iespējams noskaidrot, tas jāapliecina pieteikumā.

Ja valdes loceklis pats atkāpjas no amata, informācijas par patieso labuma guvēju pieteikumā nav jānorāda.

Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Ja mainās personas dati nodibinājuma valdes loceklim par šīm izmaiņām jāpaziņo Uzņēmumu reģistram, nosūtot informāciju uz oficiālo Uzņēmumu reģistra e-pasta adresi: pasts@ur.gov.lv. Ja ieraksts biedrību un nodibinājumu reģistrā saistīts tikai ar ziņu par valdes locekli aktualizēšanu, valsts nodeva nav jāmaksā.