• lv
  • en

Nodibinājuma valdes sastāva vai pārstāvības tiesību maiņa

1. Kopsavilkums

Ja tuvojas beigām statūtos noteiktais valdes pilnvaru termiņš, valdes loceklis pats ir atstājis amatu, vai dibinātāji, vai cita pārvalde institūcija (ja statūti tādu paredz) izteikuši neuzticību valdei vai kādam no valdes locekļiem, statūtos noteiktajā kārtībā ir jāsasauc dibinātāju vai citas statūtos noteiktās pārvaldes institūcijas sapulci un jāpieņem lēmums attiecīgi par visa jauna valdes sastāva ievēlēšanu vai atsevišķu valdes locekļu pārvēlēšanu.

  • 7 dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Ja mainās personas dati nodibinājuma valdes loceklim par šīm izmaiņām jāpaziņo Uzņēmumu reģistram, nosūtot informāciju uz oficiālo Uzņēmumu reģistra e-pasta adresi: info@ur.gov.lv. Ja ieraksts biedrību un nodibinājumu reģistrā saistīts tikai ar ziņu par valdes locekli aktualizēšanu, valsts nodeva nav jāmaksā.