• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma valdes sastāva vai pārstāvības tiesību maiņa

2. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu B3 paraksta valdes locekļi, ievērojot statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu. Ja valdes loceklis pats atkāpies no amata, pieteikumu paraksta viņš pats vai valdes loceklis, kas paliek amatā (ņemot vērā pārstāvības tiesības).


Papildus informācija:

  • Pieteikuma veidlapā B3 norāda ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kuras par nodibinājumu tiek pieteiktas ierakstīšanai reģistrā
B3 veidlapa
71,2KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.