• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma likvidācijas 1. posms

1. Kopsavilkums

Nodibinājuma darbība izbeidzas ar tiesas nolēmumu, izbeidzoties termiņam (ja nodibinājums dibināts uz noteiktu laiku), ar valdes lēmumu, uzsākot nodibinājuma bankrota procedūru, uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma veidlapa B7
  • Valdes sēdes protokols vai citas statūtos noteiktās institūcijas protokols vai tā izraksts ar lēmumu par nodibinājuma darbības izbeigšanu
  • Citas pārvaldes institūcijas piekrišana valdes lēmumam par nodibinājuma darbības izbeigšanu (ja statūti paredz šādu kārtību)
  • Valdes sēdes protokols vai tā izraksts ar lēmumu par darbības izbeigšanu, izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam, uz kādu nodibinājums dibināts
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Paziņojumu par nodibinājuma darbības izbeigšanu un tās likvidāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likvidators iesniedz personīgi.