• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma pievienošana

1. Kopsavilkums

Pievienošana ir process, kurā nodibinājums (pievienojamais nodibinājums) nodod visu savu mantu citam nodibinājumam (iegūstošais nodibinājums). Apvienošanas gadījumā pievienojamais nodibinājums beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa un pievienojamā nodibinājuma tiesības un saistības pāriet iegūstošajam nodibinājumam.

Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" katrs reorganizācijā iesaistītais nodibinājums Uzņēmumu reģistrā iesniedz dokumentus uz reorganizāciju.

Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Reorganizācijas procesā drīkst piedalīties tikai nodibinājumi.  Statūtos var paredzēt, ka reorganizācija ir atļauta vai nav atļauta, pastāvot zināmiem priekšnoteikumiem. Testamentārā nodibinājuma reorganizācija nav atļauta.