• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma pievienošana

2. Reorganizācijas līgums

Reorganizācijas līguma projektu izskata un lēmumu par reorganizāciju pieņem katra reorganizācijas procesā iesaistītā nodibinājuma valdes sēdē.


Dokumentā jānorāda:

  • reorganizācijā iesaistīto nodibinājumu nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
  • reorganizācijas sekas reorganizācijas procesā iesaistīto nodibinājumu darbiniekiem.

15 dienu laikā no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas, katrai reorganizācijas procesā iesaistītajam nodibinājumam ir pienākums publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju.