• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma sadalīšana

1. Kopsavilkums

Sadalīšana ir process, kurā nodibinājums (sadalāmais nodibinājums) nodod savu mantu vienam vai vairākiem citiem nodibinājumiem (iegūstošie nodibinājumi) sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā.

Sašķelšanas gadījumā sadalāmais nodibinājums nodod visu savu mantu (tiesības un saistības) diviem vai vairākiem iegūstošajiem nodibinājumiem un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Nodalīšanas gadījumā sadalāmais nodibinājums nodod daļu savas mantas (tiesības un saistības) vienam vai vairākiem iegūstošajiem nodibinājumiem. Nodalīšanas gadījumā sadalāmais nodibinājums turpina pastāvēt. Iegūstošais nodibinājums var būt jau esošs vai jaundibināms nodibinājums.

Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" katrs reorganizācijā iesaistītais nodibinājums Uzņēmumu reģistrā iesniedz dokumentus uz reorganizāciju.

Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: