• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma sadalīšana

4. Iegūstošā nodibinājuma statūti

Statūtos nosaka nodibinājuma darbības svarīgākos principus. Statūtu redakciju paraksta valdes locekļi atbilstoši statūtos noteiktajam pārstāvības tiesību veidam.


Dokumentā norāda:

 • Nodibinājuma nosaukums
 • Nodibinājuma mērķi
 • Kārtību, kādā manta nododama nodibinājumam
 • Nodibinājuma līdzekļu izmantošanas kārtību
 • Nodibinājuma darbības termiņš, ja dibina uz noteiktu laiku
 • Nodibinājuma mantas sadales kārtību nodibinājuma likvidācijas gadījumā
 • Valdes locekļa iecelšanas un atcelšanas kārtība, viņu skaitliskais sastāvs, pārstāvības tiesības un darbības termiņš
 • Citu pārvaldes institūciju (ja tādas ir paredzētas) locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtību un viņu darbības termiņu
 • Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņu vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu
 • Statūtu grozījumu izdarīšanas gadījumus un kārtību
 • Statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu
 • Statūtu apstiprināšanas vieta un datums
Nodibinājuma statūtu paraugs
77,8KB , DOCX , atjaunots