• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Nodibinājuma sadalīšana

2. Reorganizācijas līgums

Ja reorganizācijas procesā piedalās divi vai vairāki jau pastāvoši nodibinājumi, tie slēdz reorganizācijas līgumu. Reorganizācijas līguma projektu izskata un lēmumu par reorganizāciju pieņem katra reorganizācijas procesā iesaistītā nodibinājuma valdes sēdē. Statūtos var paredzēt, ka lēmumam par reorganizāciju nepieciešama citas pārvaldes institūcijas piekrišana.


Dokumentā norāda:

  • Reorganizācijā iesaistīto nodibinājumu nosaukumu
  • Reģistrācijas numuru
  • Juridisko adresi
  • Reorganizācijas sekas reorganizācijas procesā iesaistīto nodibinājumu darbiniekiem
  • Sadalīšanās gadījumā — katram nodibinājumam nododamo mantu