• lv
  • en

Partiju apvienība

Lai savstarpēji koordinētu darbību un sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, vairākas Partijas uz mērķu kopības pamata var nodibināt Partiju apvienību.

  • Partija vienlaikus var būt tikai vienā reģistrētā Partiju apvienībā
  • Partiju apvienību var dibināt divas vai vairākas likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas Partijas
  • Partiju apvienībai aizliegts dibināt citu Partiju apvienību
  • Uz partiju apvienībām attiecināmi noteikumi par partijām