• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības reģistrācija

1. Kopsavilkums

Lai dibinātu partiju apvienību, katras partiju apvienību veidojošās partijas biedru sapulcēs pieņem lēmumu par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā, izvirza pārstāvjus partiju apvienības dibināšanas sapulcei un šajā partiju sapulcē pieņem lēmumu par partiju apvienības dibināšanu.

Partiju apvienību veidojošo partiju pilnvaroti pārstāvji triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par partijas dibināšanu iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par partiju apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā.

Partiju apvienība iegūst juridiskās personas statusu ar tās ierakstīšanu politisko partiju reģistrā.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • 27,03 EUR
    Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: