• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības reģistrācija

6. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu P2 paraksta vismaz viens katras apvienībā ietilpstošās dibinātājas partijas pilnvarots pārstāvis.


Pieteikumā norāda:

  • partiju apvienības nosaukumu;
  • partiju apvienības juridisko adresi;
  • partiju apvienības darbības mērķi;
  • partiju apvienības datumu, kad pieņemts lēmums par partiju apvienības dibināšanu;
  • valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu, norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi;
  • partiju apvienības darbības termiņu, ja partiju apvienība dibināta uz laiku.
P2 veidlapa
169KB , DOC , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.