• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības reģistrācija

4. Pārbaudi adresi

Partiju apvienības juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta partiju reģistrā. Ja partiju apvienībai tiek nosūtīti dokumenti, ziņas vai cita korespondence uz partiju reģistrā norādīto juridisko adresi, uzskatāms, ka partiju apvienība šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmusi septiņu dienu laikā pēc nosūtīšanas, ja nosūtītājs var pierādīt to, ka ir nosūtījis attiecīgo korespondenci. Tas nozīmē, ka Partiju apvienībai juridiskajā adresē ir jābūt sasniedzamai.


Nosacījumi juridiskas adreses reģistrācijai:

  • juridiskajai adresei jāsaskan ar Valsts adrešu reģistra informāciju. Bezmaksas adreses pārbaude valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv;
  • ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese.