• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības reģistrācija

2. Pārbaudi nosaukumu

Partiju apvienības nosaukums un simbolika nodrošina tās atpazīstamību.


Nosacījumi nosaukuma un simbolikas izvēlei:

 • nosaukuma saīsinājumam vai simbolikai ir nepārprotami jāatšķiras no Latvijā agrāk reģistrētas (neatkarīgi no darbības turpināšanas) Partijas vai Partiju apvienības nosaukuma, nosaukuma saīsinājuma vai simbolikas, kā arī biedrības vai nodibinājuma nosaukuma;
 • partiju apvienības nosaukumā, nosaukuma saīsinājumā un simbolikā var iekļaut to veidojošo partiju nosaukumus, nosaukumu saīsinājumus vai simboliku;
 • ja visas Partiju apvienībā ietilpstošās Partijas reorganizējoties apvienojas un izveido vienu Partiju, tā var pārņemt attiecīgās Partiju apvienības nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku vai arī izmantot vienu vai vairākus no minētajiem elementiem;
 • ir aizliegti nosaukumu saīsinājumi un simbolika, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem;
 • nosaukumā nedrīkst ietvert militāra formējuma nosaukumu vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu, tas nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību;
 • ir aizliegti nosaukumu saīsinājumi un simbolika, kas sakrīt ar tādas organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuras mērķis vai darbība ir vērsta pret Latvijas neatkarību, suverenitāti vai drošību vai kura atveido šādas organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku;
 • lietojami vienīgi latviešu alfabēta burti;
 • nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par partiju apvienības darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu;
 • nedrīkst ietvert vārdus "Latvijas Republika", valsts un pašvaldību institūciju nosaukumus, kā arī vārdus "valsts" vai "pašvaldība";
 • simbolika nedrīkst sakrist ar valsts, pašvaldību vai to institūciju simboliku;
 • nevar sakrist ne ar vienu no Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau reģistrēta, vai reģistrācijai pieteiktu subjekta nosaukumu. Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma.

Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.