• lv
  • en

Partiju apvienības darbības mērķa maiņa

1. Kopsavilkums

Partiju apvienības darbības mērķis tiek noteikts partiju apvienības statūtos, līdz ar to, mainot mērķi, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Partiju apvienību statūtus groza to statūtos noteiktajā kārtībā. Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  • 7 darba dienas
    Izskatīšana
  • 22,06 vai 26,06 EUR
    Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti: