• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības darbības mērķa maiņa

1. Kopsavilkums

Partiju apvienības darbības mērķis tiek noteikts partiju apvienības statūtos, līdz ar to, mainot mērķi, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Partiju apvienību statūtus groza to statūtos noteiktajā kārtībā. Dokumenti jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • 12,81 EUR
    Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: