• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Partiju apvienības izmaiņas informācijā par valdes locekli

1. Kopsavilkums

Mainoties personas datiem, izmaiņas piesakāmas Uzņēmumu reģistrā

  • 7 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • 0 EUR
    Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Ja mainās informācija par personu, kam ir Latvijas Republikas personas kods, iesniedzama tikai pieteikuma veidlapa P3, vai arī paziņojums par to sūtāms uz Uzņēmumu reģistra elektroniskā pasta adresi pasts@ur.gov.lv.  Par izmaiņām valsts nodeva nav jāmaksā. Personām, kurām nav Latvijas personas kods, jaunos personas datus norāda pieteikuma veidlapā